GEMİLİ MOSQUEFinns på den väg som leder till Alanyas Borg. Den är känd för sina stora mängder av fartygsritningar som täcker väggarna från 1400-talet till 1700-talet. Inträde är gratis för alla.