KANONGIETERIJDe Kanongieterij was gebouwd in 1227 naast de werf op een rots van 10 meter hoogte van de zee. Het is een bouw van stenen in drie lagen en diende in de middeleeuwen als het gieten van kanonnen tegen de oorlogsboten en werd ook gebruikt ter defensie van de werf.