ANTYCZNE MIASTO COLYBRASSUSTo antyczne miasto pochodzące z okresu rzymskiego zlokalizowane jest 30 km na północny zachód od Alanyi w Górach Taurus. Na terenie miasta odnaleziono liczne epitafia informujące czytelnika o czasach świetności miasta, jego rozwoju oraz o budynkach jakie w tamtych czasach wznoszono. Pomimo licznych inskrypcji rozproszonych wokół ruin, zawierających ważne informacje, nie ustalono jeszcze dokładnej daty założenia miasta. Grobowiec z wykutymi w skale schodami oraz okalające go liczne sarkofagi są tylko jednymi z nielicznych znajdujących się tam zabytków. Badania archeologiczne nad tym miejscem wciąż trwają.
Zdjęcia : Haşim YETKİN