ANTYCZNE MIASTO SYEDRAMiasto zlokalizowane jest 20 km na wschód od Alanyi. Dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez Muzeum Alanyi dowiedziono, iż jego historia sięga VII w p.n.e. Miasto otoczone jest murem obronnym, a wejście do niego prowadzi przez zachowaną do dziś monumentalną bramę. Jego największymi zabytkami są: kompleks łaźni, kaplica oraz bazylika. Teren starego miasta posiada parking, na który powinni się kierować odwiedzający miasto zmotoryzowani turyści.