THE ANCIENT CITY OF HAMAXIANachádza sa 12 km od Alanye, severne, v časti Elikesik. Toto antické mesto v oblasti Pamfilya, spomína už aj Strabon – známy geograf tohto obdobia. Hovorí o ňom, ako o meste bohatom na cédrové drevo, využívané pri stavbe lodí. Ruiny hradieb obopínajúce mesto ešte stále vidieť na povrchu. Mesto má aj veľké pohrebisko. Archeologické výskumy však viac nešpecifikujú históriu mesta.