ANDIZLI CAMİAdını hemen yanındaki andız ağacından alan cami Selçuklu döneminin özgün mimari özelliklerini taşır. Minberi, Selçuklu tahta oymacılık sanatının en güzel örneklerinden birini yansıtır.